Εκδόσεις

Έντυπο Μέτρησης Απόδοσης και Αποτελεσματικότητας του Εργου: «Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες». Αποτελέσματα μέτρησης πρώτου εξαμήνου 2003 και συγκεντρωτικά στοιχεία σε ειδικές ερωτήσεις λειτουργίας των κινητών. Ειδική έκδοση, Ιωάννινα 2004 ISBN 960-86558-6-2. Διανέμεται Δωρεάν σε Δημόσιες, Σχολικές Βιβλιοθήκες & Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Bookmark the permalink.