Νέος Διαδικτυακός Τόπος της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων

Η παρούσα ιστοσελίδα σταματά να ενημερώνεται. Επισκεφθείτε τη νέα μας ιστοσελίδα zosimaialib.gr 

Posted in Νέα-Ανακοινώσεις | Leave a comment

Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης από 08-11-2021

Σε εναρμόνιση με τα μέτρα και τις εγκύκλιες οδηγίες που αφορούν στην πρόληψη, προστασία και αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως εξής:

-Η βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά σύμφωνα με ωράριο της (πλην Σαββάτου).

-Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατόπιν προγραμματισμένου  ραντεβού, είτε τηλεφωνικώς (2651 0 72863) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (zosimaialib@sch.gr).

-Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού (ΦΕΚ 5138 β’/ 05-11-2021, άρθρ. 9 §2)  ή

[β] πιστοποιητικού νόσησης (ΦΕΚ 5138 β’/ 05-11-2021, άρθρ. 9 §3)

ή

[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR εντός των τελευταίων 72 ωρών ή rapid test που πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός 48 ωρών) (ΦΕΚ 5138 β’/ 05-11-2021, άρθρ. 9 §3).

Οι ανήλικοι, από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) (ΦΕΚ 5138 β’/ 05-11-2021, άρθρ. 9 §3 και 4).

-Κατά την είσοδο στο χώρο της Ζωσιμαίας επιβάλλεται η απολύμανση των χεριών, με αντισηπτικό υγρό που διαθέτουμε στις εισόδους.

-Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής στο χώρο (ΦΕΚ 5138 β’/05-11-2021). 

-Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνδιαλλαγής απαιτείται η τήρηση της απόστασης του 1,5 μέτρου και η αποφυγή συνωστισμού σε σκάλες και εισόδους, ενώ συστήνεται η αποφυγή χρήσης ανελκυστήρα.

-Δεν διοργανώνονται εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα στο χώρο.

 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

– Οι θέσεις στο Αναγνωστήριο είναι αυστηρά περιορισμένες και διατίθενται μόνον μέσω ραντεβού.

– Ο χρόνος παραμονής στο Αναγνωστήριο είναι αυστηρά περιορισμένος και μόνον για τις απαραίτητες ενέργειες των χρηστών, κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας, με μέγιστο την μία (1) ώρα ανά χρήστη και εφόσον δεν υπάρχει αυξημένη κίνηση την ίδια ημερομηνία.

– Δεν επιτρέπεται η ανάσυρση οποιουδήποτε τεκμηρίου από τα ράφια της Βιβλιοθήκης. Τα τεκμήρια παραδίδονται αποκλειστικά και μόνον από το αρμόδιο προσωπικό της βιβλιοθήκης.

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

-Η έκδοση νέας κάρτας Μέλους πραγματοποιείται με αποστολή email στο zosimaialib@sch.gr, όπου επισυνάπτεται η Αίτηση και αντίγραφο του Δελτίου Α.Τ. του αιτούντος, για λόγους ταυτοποίησης και με κάθε δέσμευση τήρησης του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το έντυπο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Ζωσιμαίας (http://zosimaialib.sch.gr/?page_id=343&lang=el).

Η παραλαβή της νέας κάρτας απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος, σε ημέρα και ώρα που καθορίζεται από τη Βιβλιοθήκη.

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

– Ο δανεισμός των βιβλίων γίνεται με προκράτηση στο email zosimaialib@sch.gr  και κατόπιν αναζήτησης (από το Μέλος) στον κατάλογο της Ζωσιμαίας https://zosimaialib.openabekt.gr/.

– Επιστροφές δανεισμένων τεκμηρίων γίνονται στη θυρίδα επιστροφής βιβλίων, αριστερά της Κεντρικής Εισόδου της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης.

– Δεν επιτρέπεται η περιήγηση στα ράφια. Η αναζήτηση και η ανάσυρση των τεκμηρίων πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνον από το αρμόδιο προσωπικό της βιβλιοθήκης.

–  Δεν επιτρέπεται η χρήση υλικού από τον έναν αναγνώστη στον άλλο πριν την παρέλευση του ασφαλούς χρόνου καραντίνας του υλικού (72 ώρες). Κάθε τεκμήριο που έρχεται σε επαφή με το κοινό παραμένει σε υποχρεωτική καραντίνα 72 ωρών.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

– Η χρήση του Δημοσίου Κέντρου Πληροφόρησης δεν είναι προς το παρόν δυνατή.

– Η βιβλιοθήκη συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες παράδοσης ψηφιακού υλικού σε ερευνητές. Οποιοδήποτε υλικό θα σαρωθεί, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες του Κανονισμού Λειτουργίας της Ζωσιμαίας και θα προωθηθεί κατόπιν αιτήματος.

– Απομακρυσμένες διαβουλεύσεις και εξατομικευμένη βοήθεια εξακολουθούν να διατίθενται μέσω τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης. Παρακαλούμε καλέστε στο 2651 0 72863 ή χρησιμοποιήστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  zosimaialib@sch.gr ή zosimaialib@gmail.com

Τα μέτρα θα επανεξετάζονται αναλόγως με την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης.

 Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Posted in Νέα-Ανακοινώσεις | Leave a comment

Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων: Περιοδική απεικόνιση εκτέλεσης Προϋπολογισμού – Δεκέμβριος 2021

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010 και άρθρο 15 του Ν. 4305/2014, μπορείτε να ενημερωθείτε για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων για τον Δεκέμβριο 2021.

Posted in Νέα-Ανακοινώσεις | Leave a comment

Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων: Περιοδική απεικόνιση εκτέλεσης Προϋπολογισμού – Νοέμβριος 2021

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010 και άρθρο 15 του Ν. 4305/2014, μπορείτε να ενημερωθείτε για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων για τον Νοέμβριο 2021.

Posted in Νέα-Ανακοινώσεις | Leave a comment

Εκπαιδευτικά προγράμματα της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρική Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων σχ. έτους 2021-22

Η «Βιβλιοθήκη Γνώσης και Συναισθημάτων» της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων, στηρίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία, συνεχίζει, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, την υλοποίηση των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, για τη χρονιά 2020 – 2021.

Σε μία δύσκολη συνθήκη για όλους και για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάστηκαν και θα υλοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας,  με διαδικτυακές δραστηριότητες και παιχνίδια.

 Νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

«Η μεγάλη αγκαλιά» απευθύνεται σε μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού (Α’-Β’-Γ’-Δ’ τάξεις).

Όλοι μας γνωρίζουμε τα ευεργετικά οφέλη μιας ζεστής αγκαλιάς σε όλα τα έμβια πλάσματα…

Στην ιστορία μας μια οικογένεια αηδονιών προσφέρει αγκαλιά και φροντίδα όχι μόνο στα δικά της παιδιά, αλλά και στο «ξένο» πουλί που βρέθηκε στη φωλιά τους.

Οι διαφορές τους αντιμετωπίζονται με υπομονή και κατανόηση. Αυτό δεν το ξεχνά το «ξένο» πουλί και στην κρίσιμη στιγμή προσφέρει κι αυτό τη δική του σωτήρια αγκαλιά.

Μια δράση, με αφόρμηση τη συναισθηματική νοημοσύνη και το βιβλίο της Γιολάντας Τσορώνη-Γεωργιάδη «Η μεγάλη αγκαλιά», σε πολύχρωμη εικονογράφηση από τη Θέντα Μιμηλάκη και τις Εκδόσεις Σαββάλας.

Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται σε προγραμματισμένο χρόνο, από Δευτέρα έως και Παρασκευή 8:00- 14:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.  Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2651 0 72863 ή να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  zosimaialib@sch.gr, προκειμένου να καθοριστεί η ημέρα και ώρα της δράσης (Υπεύθυνες Εκπαιδευτικοί Γκουργκούλη Σύλβια- Τζιούτζιου Άννα).

Posted in Νέα-Ανακοινώσεις | Leave a comment

Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων: Περιοδική απεικόνιση εκτέλεσης Προϋπολογισμού – Οκτώβριος 2021

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010 και άρθρο 15 του Ν. 4305/2014, μπορείτε να ενημερωθείτε για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων για τον Οκτώβριο 2021.

Posted in Νέα-Ανακοινώσεις | Leave a comment

28 Οκτωβρίου 1940

Τμήμα Εκπαιδευτικών Δράσεων και Εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης Γνώσης και Συναισθημάτων της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων
Το έπος του ’40, Φίλλιπος Μανδηλαράς, εκδόσεις Παπαδόπουλος
Επιμέλεια: εκπαιδευτικοί Τζιούτζιου Άννα- Γκουργκούλη Σύλβια
Αφήγηση :Τζιούτζιου Άννα- Γκουργκούλη Σύλβια

Posted in Νέα-Ανακοινώσεις | Leave a comment

Χειμερινό ωράριο λειτουργίας για το κοινό της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο του περιορισμού της διασποράς του covid-19, σύμφωνα με το Ειδικό Σχέδιο της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων, σε εφαρμογή του Εσωτερικού Οδηγού Λειτουργίας της ( 6/3-3-2005 θέμα 1ο) Απόφασης του Εφορευτικού Συμβουλίου της, από την Πέμπτη 07 Οκτωβρίου 2021, ισχύει για το κοινό το χειμερινό ωράριο λειτουργίας, ως εξής:

Δευτέρα και Τετάρτη                 : 12.30-19.30

Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή : 08.00-14.30

Ο δανεισμός των βιβλίων γίνεται με προκράτηση στο e-mail zosimaialib@sch.gr  και κατόπιν αναζήτησης (από το Μέλος) στον κατάλογο της Ζωσιμαίας.

Η χρήση των Αναγνωστηρίων, αποκλειστικά για το υλικό της Βιβλιοθήκης,  γίνεται με σειρά προτεραιότητας και προκράτηση στο τηλέφωνο της Γραμματείας 2651 0 72863, με τους όρους που μέχρι σήμερα ισχύουν και περιορισμό χρόνου 1 ώρα/χρήστη.

Η έκδοση νέας κάρτας Μέλους πραγματοποιείται με αποστολή e-mail στο zosimaialib@sch.gr, όπου θα επισυνάπτεται η Αίτηση και αντίγραφο του Δελτίου Α.Τ. του αιτούντος, για λόγους ταυτοποίησης και με κάθε δέσμευση τήρησης του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η παραλαβή της νέας κάρτας, με αυτοπρόσωπη παρουσία, καθορίζεται σε ημέρα και ώρα, από τη Βιβλιοθήκη.

Επιστροφές δανεισμένων τεκμηρίων γίνονται-ανεξαρτήτως ημέρας και ωραρίου-στη θυρίδα επιστροφής βιβλίων, αριστερά της Κεντρικής Εισόδου.

Η χρήση του Δημοσίου Κέντρου Πληροφόρησης δεν είναι προς το παρόν δυνατή.

Κατά την είσοδο στο χώρο της Ζωσιμαίας επιβάλλεται η απολύμανση των χεριών και η χρήση προστατευτικής μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής στο χώρο, καθώς και η τήρηση της απόστασης του 1,5 μέτρου καθ’ όλη τη διάρκεια της συνδιαλλαγής.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα της Γραμματείας, στην ιστοσελίδα της Ζωσιμαίας και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Posted in Νέα-Ανακοινώσεις | Leave a comment

Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων: Περιοδική απεικόνιση εκτέλεσης Προϋπολογισμού – Σεπτέμβριος 2021

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010 και άρθρο 15 του Ν. 4305/2014, μπορείτε να ενημερωθείτε για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων για τον Σεπτέμβριο 2021.

Posted in Νέα-Ανακοινώσεις | Leave a comment

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

Η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, επιθυμεί να προμηθευτεί  βιβλία (περίπου 1.600 αντίτυπα) για τον εμπλουτισμό της συλλογής της. Για αυτό προσκαλεί επαγγελματίες του χώρου, να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια των ανωτέρω υλικών. Το έντυπο της Πρόσκλησης, θα το βρείτε ΕΔΩ. Ο κάθε ενδιαφερόμενος για οποιαδήποτε διευκρίνηση, μπορεί να απευθύνεται στη Γραμματεία της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης, στο τηλέφωνο 26510-72863 ή στο e-mail: zosimaialib@sch.gr

Posted in Νέα-Ανακοινώσεις | Leave a comment