Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων: Περιοδική απεικόνιση εκτέλεσης Προϋπολογισμού – Ιούλιος 2019

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010 και άρθρο 15 του Ν. 4305/2014, μπορείτε να ενημερωθείτε για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων για τον Ιούλιο 2019.

Posted in Νέα-Ανακοινώσεις | Leave a comment

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια μικροφωνικού και ηχητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης

Η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, επιθυμεί να προμηθευτεί μικροφωνικό και ηχητικό εξοπλισμό για τις ανάγκες της. Για αυτό προσκαλεί επαγγελματίες του χώρου, να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια των ανωτέρω υλικών. Το έντυπο της Πρόσκλησης, θα το βρείτε ΕΔΩ. Ο κάθε ενδιαφερόμενος για οποιαδήποτε διευκρίνηση, μπορεί να απευθύνεται στη Γραμματεία της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης, στο τηλέφωνο 26510-72863 ή στο e-mail: zosimaialib@sch.gr

Posted in Νέα-Ανακοινώσεις | Leave a comment

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης

Η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, επιθυμεί να προμηθευτεί βιβλία για τον εμπλουτισμό της συλλογής της. Για αυτό προσκαλεί επαγγελματίες του χώρου, να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια των ανωτέρω υλικών. Το έντυπο της Πρόσκλησης, θα το βρείτε ΕΔΩ. Ο κάθε ενδιαφερόμενος για οποιαδήποτε διευκρίνηση, μπορεί να απευθύνεται στη Γραμματεία της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης, στο τηλέφωνο 26510-72863 ή στο e-mail: zosimaialib@sch.gr

Posted in Νέα-Ανακοινώσεις | Leave a comment

Ωράριο υποδοχής κοινού και εξυπηρέτησης των χρηστών της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών (ΦΕΚ 1173/20-08-2003) και του Εσωτερικού Οδηγού Λειτουργίας της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων.

Η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, προγραμματίζεται να παραμείνει κλειστή τα Σάββατα, 20 και 27 Ιουλίου 2019, βάσει του αρθρ. 5.4 του Κανονισμού λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών (ΦΕΚ 1173/20-08-2003) και της Απόφασης 3/08-05-2019 Θέμα 2ο του Εφορευτικού Συμβουλίου.

Κατά το μήνα Αύγουστο,  από 01-08-2019 έως και 31-08-2019, και πάντα εις εφαρμογή του Εσωτερικού Οδηγού Λειτουργίας της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής  Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων ( 6/3-3-2005 θέμα 1ο «Κατάρτιση Εσωτερικού Οδηγού Λειτουργίας της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων» Απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων ) και της Απόφασης 3/08-05-2019 Θέμα 2ο «Θερινό ωράριο και κλείσιμο Αυγούστου» , η Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή για το κοινό της προκειμένου να προβεί στον έλεγχο του υλικού, καθώς επίσης και στην ετήσια τακτοποίηση, καθαρισμό και απολύμανση τόσου του υλικού όσο και του χώρου του κτηρίου της Βιβλιοθήκης. Οι εργασίες αυτές είναι απολύτως απαραίτητες, λόγω του μεγάλου όγκου τεκμηρίων που περιλαμβάνονται στη συλλογή της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής  Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων και, κυρίως, λόγω του μεγάλου αριθμού παλαιοτύπων, που απαιτούν ιδιαίτερη αντιμετώπιση και καθαρισμό, προκειμένου να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση.

Οι υπάλληλοι, πλην των εχόντων κανονική άδεια, βρίσκονται στην υπηρεσία και, παράλληλα, με τις διοικητικές και οικονομικές εργασίες, πραγματοποιούν τις απαραίτητες βιβλιοθηκονομικές εργασίες.

Οι επιστροφές των βιβλίων μπορούν να γίνονται κανονικά, στη θυρίδα επιστροφής των βιβλίων (διπλά στην Κεντρική μας Είσοδο), και οι ανανεώσεις των δανεισμών τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα Γραμματείας (2651 0 72863 & 2651 0 83446), καθ’ όλη τη διάρκεια που η Βιβλιοθήκη παραμένει κλειστή για το κοινό .

Κατά τα άλλα η Βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά κανονικά στο ωράριό της, ενώ παράλληλα συνεχίζονται με πολύ ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο οι καλοκαιρινές δράσεις για τους μικρούς μας φίλους, οι οποίες και πρόκειται να ολοκληρωθούν στις 25 Ιουλίου, με μια καλοκαιρινή γιορτή!

Posted in Νέα-Ανακοινώσεις | Leave a comment

Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων: Περιοδική απεικόνιση εκτέλεσης Προϋπολογισμού – Ιούνιος 2019

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010 και άρθρο 15 του Ν. 4305/2014, μπορείτε να ενημερωθείτε για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων για τον Ιούνιο 2019.

Posted in Νέα-Ανακοινώσεις | Leave a comment

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης

Η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, επιθυμεί να προμηθευτεί τηλεφωνικό κέντρο και τηλεφωνικές συσκευές για τις ανάγκες της επικοινωνίας της. Για αυτό προσκαλεί επαγγελματίες του χώρου, να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια των ανωτέρω υλικών. Το έντυπο της Πρόσκλησης, θα το βρείτε ΕΔΩ. Ο κάθε ενδιαφερόμενος για οποιαδήποτε διευκρίνηση, μπορεί να απευθύνεται στη Γραμματεία της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης, στο τηλέφωνο 26510-72863 ή στο e-mail: zosimaialib@sch.gr

Posted in Νέα-Ανακοινώσεις | Leave a comment

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών και διενέργειας service για το Βιβλιοαυτοκίνητο της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης

Η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, επιθυμεί να προμηθευτεί ανταλλακτικά και να διενεργήσει service στο Βιβλιοαυτοκίνητό της. Για αυτό προσκαλεί επαγγελματίες του χώρου, να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια των ανωτέρω υλικών. Το έντυπο της Πρόσκλησης, θα το βρείτε ΕΔΩ. Ο κάθε ενδιαφερόμενος για οποιαδήποτε διευκρίνηση, μπορεί να απευθύνεται στη Γραμματεία της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης, στο τηλέφωνο 26510-72863 ή στο e-mail: zosimaialib@sch.gr

Posted in Νέα-Ανακοινώσεις | Leave a comment

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια μπαταριών και ηλεκτρολογικών μερών για το Βιβλιοαυτοκίνητο της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης

Η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, επιθυμεί να προμηθευτεί μπαταρίες και ηλεκτρολογικά μέρη για το Βιβλιοαυτοκίνητό της. Για αυτό προσκαλεί επαγγελματίες του χώρου, να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια των ανωτέρω υλικών. Το έντυπο της Πρόσκλησης, θα το βρείτε ΕΔΩ. Ο κάθε ενδιαφερόμενος για οποιαδήποτε διευκρίνηση, μπορεί να απευθύνεται στη Γραμματεία της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης, στο τηλέφωνο 26510-72863 ή στο e-mail: zosimaialib@sch.gr

Posted in Νέα-Ανακοινώσεις | Leave a comment

Αλέξανδρος Πάλλης: Ο Γιαννιώτης λόγιος 1851 – 1935

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τη Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων και την Εταιρεία των Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων, διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Αλέξανδρος Πάλλης: Ο Γιαννιώτης λόγιος 1851 – 1935».

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, την Κυριακή 23 Ιουνίου στις 11:00.

Η εκδήλωση επιχειρεί να φωτίσει όψεις από τη ζωή και το έργο του Γιαννιώτη λόγιου Αλέξανδρου Πάλλη, του οποίου η προσφορά στην Ελλάδα και στα ελληνικά γράμματα υπήρξε πολύτιμη και περιλαμβάνει τις παρακάτω σύντομες εισηγήσεις:

• «Η μεγάλη οικογένεια Πάλλη», Μαίρη Μάντζιου, Επίκουρος Καθηγήτρια Κλασσικής Φιλολογίας.
• «Οι τάφοι των Πάλληδων στη Μονή Φιλανθρωπηνών στο Νησί Ιωαννίνων», Σοφία Κίγκα, Αρχαιολόγος ΕΦΑ Ιωαννίνων.
• «Το μεταφραστικό και λογοτεχνικό έργο του Αλ. Πάλλη», Μαίρη Μάντζιου.
• «Η σχέση του Αλ. Πάλλη με την Κέρκυρα», Δρ. Κωνσταντίνος Σουέρεφ, Προϊστάμενος ΕΦΑ Ιωαννίνων.
• «Το κληροδότημα Αλέξανδρου Αλ. Πάλλη στη Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων», Δρ. Βαΐα Β. Οικονομίδου, Ιστορικός – Αρχαιολόγος, Διευθύντρια Βιβλιοθήκης.

Posted in Εκδηλώσεις, Νέα-Ανακοινώσεις | Leave a comment

Ταξιδεύω με τη Ζωσιμαία!

Ταξιδεύω με τη Ζωσιμαία!

 24 Ιουνίου ως 26 Ιουλίου

Καλοκαιρινές δημιουργικές δράσεις

 Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Η «Βιβλιοθήκη Γνώσης και Συναισθημάτων» της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων προσκαλεί και το φετινό καλοκαίρι τους μικρούς της φίλους να συμμετάσχουν στις καλοκαιρινές της δράσεις με θέμα ένα καλοκαιρινό ταξίδι σε περιοχές της Ελλάδας, όπου θα γνωρίσουμε την ιστορία τους, τον τοπικό πολιτισμό τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Λαϊκοί μύθοι, θρύλοι, παραμύθια, ποιήματα και τραγούδια θα μας βοηθήσουν να εξερευνήσουμε και να γνωρίσουμε καλύτερα πέντε (5) γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας και συγκεκριμένα τη Μακεδονία, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Μέσα σε ένα διασκεδαστικό και δημιουργικό περιβάλλον, με πολλά παιχνίδια,  δραστηριότητες, κατασκευές, βίντεο και ηχητικά αποσπάσματα θα μεταφερθούμε σε αυτές τις περιοχές, γνωρίζοντάς τες καλύτερα, θα μάθουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, που τις καθιστούν σημαντικό κομμάτι της Ελληνικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς και συνέχειας.

Οι καλοκαιρινές δράσεις θα πραγματοποιούνται εβδομαδιαίως, κάθε  Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, από 24 Ιουνίου έως 26 Ιουλίου.

Απαραίτητη η προεγγραφή των παιδιών στα τηλέφωνα της Βιβλιοθήκης 2651 0 72863 και 2651 0 83446.

Οι καλοκαιρινές δράσεις απευθύνονται σε παιδιά που θα είναι μαθητές της Α’ Δημοτικού από το Σεπτέμβριο του 2019, έως παιδιά που θα είναι μαθητές της Δ’ Δημοτικού το Σεπτέμβριο του 2019.

Αριθμός περιορισμένος. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού συμμετοχών, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:30 μ.μ., στα γραφεία της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων και θα είναι ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο.

Αιτήσεις έως και Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 (ώρα 12:00)

Posted in Νέα-Ανακοινώσεις | Leave a comment