Απεντόμωση – Απολύμανση – Μικροβιοκτονία στη Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων.

Η Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη ενημερώνει τα μέλη και τους χρήστες της ότι την Παρασκευή 30-07-2021, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια απεντόμωση – απολύμανση – μικροβιοκτονία.

Από τη Δευτέρα 02-08-2021 έως και την Πέμπτη 05-08-2021, θα ακολουθήσει ο γενικός καθαρισμός του κτιρίου, για το λόγο αυτό δεν θα πραγματοποιείται ο δανεισμός.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης, στο τηλέφωνο 2651072863.

Από την Παρασκευή 06-08-2021 ο δανεισμός και όλες οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης θα πραγματοποιούνται κανονικά.

Posted in Νέα-Ανακοινώσεις | Leave a comment

Παραδοσιακά παιχνίδια «Περνά – περνά η μέλισσα»

Τμήμα Εκπαιδευτικών Δράσεων και Εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης Γνώσης και Συναισθημάτων

Ενότητα: Παραδοσιακά Παιχνίδια «Περνά – περνά η μέλισσα»

Επιμέλεια: Εκπαιδευτικοί Αρετή Λαγού, Πολυξένη Μούσιου

Music: Fairy Tail Soundtrack – Comedy
Περνά περνά η μέλισσα, Alpha Records
Fun for kids and parents, Α μπε μπα μπλόμ

Posted in Νέα-Ανακοινώσεις | Leave a comment

Παραδοσιακά Παιχνίδια» Κρυφτό»

Τμήμα Εκπαιδευτικών Δράσεων και Εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης Γνώσης και Συναισθημάτων

Ενότητα: Παραδοσιακά Παιχνίδια «Κρυφτό»

Επιμέλεια: Εκπαιδευτικοί Αρετή Λαγού, Πολυξένη Μούσιου

Music: Fairy Tail Unreleased Soundtrack – Comedy 1

Posted in Νέα-Ανακοινώσεις | Leave a comment

Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων: Περιοδική απεικόνιση εκτέλεσης Προϋπολογισμού – Ιούνιος 2021

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010 και άρθρο 15 του Ν. 4305/2014, μπορείτε να ενημερωθείτε για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων για τον Ιούνιο 2021.

Posted in Νέα-Ανακοινώσεις | Leave a comment

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

Η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, επιθυμεί να προμηθευτεί  έξι (6) ελαστικά για τις ανάγκες του βιβλιοαυτοκινήτου της. Για αυτό προσκαλεί επαγγελματίες του χώρου, να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια των ανωτέρω υλικών. Το έντυπο της Πρόσκλησης, θα το βρείτε ΕΔΩ. Ο κάθε ενδιαφερόμενος για οποιαδήποτε διευκρίνηση, μπορεί να απευθύνεται στη Γραμματεία της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης, στο τηλέφωνο 26510-72863 ή στο e-mail: zosimaialib@sch.gr

Posted in Νέα-Ανακοινώσεις | Leave a comment

Επαναλειτουργία του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης, βάσει της υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2476/10.06.2021) για το διάστημα από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00», επαναλειτουργεί το αναγνωστήριο της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης από 14 Ιουνίου 2021  έως και τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021.

Για τον προγραμματισμό της επίσκεψης του Αναγνωστικού Κοινού στο Αναγνωστήριο της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων, απαιτείται η αποστολή email ή προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να οριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα προσέλευσης.

e-mail: zosimaialib@sch.gr

Τηλ. Γραμματείας: 2651072863.

 Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

15/06/2021

Posted in Νέα-Ανακοινώσεις | Leave a comment

Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων: Περιοδική απεικόνιση εκτέλεσης Προϋπολογισμού – Μάϊος 2021

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010 και άρθρο 15 του Ν. 4305/2014, μπορείτε να ενημερωθείτε για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων για τον Μάϊο 2021.

Posted in Νέα-Ανακοινώσεις | Leave a comment

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

Η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, επιθυμεί να προμηθευτεί  –  δημιουργήσει ιστοσελίδα για τις ανάγκες της. Για αυτό προσκαλεί επαγγελματίες του χώρου, να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια των ανωτέρω υλικών. Το έντυπο της Πρόσκλησης, θα το βρείτε ΕΔΩ. Ο κάθε ενδιαφερόμενος για οποιαδήποτε διευκρίνηση, μπορεί να απευθύνεται στη Γραμματεία της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης, στο τηλέφωνο 26510-72863 ή στο e-mail: zosimaialib@sch.gr

Posted in Νέα-Ανακοινώσεις | Leave a comment

Επαναλειτουργία δανεισμού στη Βιβλιοθήκη

Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

 Επαναλειτουργία δανεισμού στη Βιβλιοθήκη

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης, βάσει της με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00», επαναπροσδιορίζεται η λειτουργία του δανεισμού της Ζωσιμαίας από 24 Μαΐου 2021  έως και τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021, ως εξής

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά μόνον στο πρωινό της ωράριο  της (πλην Σαββάτου).

  1. Κατά την είσοδο στο χώρο της Ζωσιμαίας επιβάλλεται η απολύμανση των χεριών, με αντισηπτικό υγρό που διαθέτουμε στις εισόδους.
  2. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής στο χώρο (ΦΕΚ 3131 β’/28-07-2020).
  3. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνδιαλλαγής απαιτείται η τήρηση της απόστασης του 1,5 μέτρου.
  4. Η έκδοση νέας κάρτας Μέλους θα πραγματοποιείται με αποστολή email στο zosimaialib@sch.gr όπου θα επισυνάπτεται η Αίτηση και αντίγραφο του Δελτίου Α.Τ. του αιτούντος, για λόγους ταυτοποίησης και με κάθε δέσμευση τήρησης του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το έντυπο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Ζωσιμαίας (http://zosimaialib.sch.gr/?page_id=343&lang=el). Η παραλαβή της νέας κάρτας απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος σε ημέρα και ώρα που καθορίζεται από τη Βιβλιοθήκη.
  5. Ο δανεισμός των βιβλίων γίνεται με προκράτηση στο email zosimaialib@sch.gr και κατόπιν αναζήτησης (από το Μέλος) στον κατάλογο της Ζωσιμαίας https://zosimaialib.openabekt.gr/.
  6. Επιστροφές δανεισμένων τεκμηρίων γίνονται στη θυρίδα επιστροφής βιβλίων, αριστερά της Κεντρικής Εισόδου.
  7. Η χρήση του Δημοσίου Κέντρου Πληροφόρησης δεν είναι προς το παρόν δυνατή.
  8. Δεν επιτρέπεται η περιήγηση στα ράφια. Η αναζήτηση και η ανάσυρση των τεκμηρίων πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνον από το αρμόδιο προσωπικό της βιβλιοθήκης.
  9. Δεν επιτρέπεται η ανάσυρση οποιουδήποτε τεκμηρίου από τα ράφια της Βιβλιοθήκης.
  10. Δεν επιτρέπεται η χρήση υλικού από τον έναν αναγνώστη στον άλλο πριν την παρέλευση του ασφαλούς χρόνου καραντίνας του υλικού (72 ώρες). Κάθε τεκμήριο που έρχεται σε επαφή με το κοινό παραμένει σε υποχρεωτική καραντίνα 72 ωρών.

 Τα μέτρα θα επανεξετάζονται αναλόγως με την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης.

Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

24/05/2021

Posted in Νέα-Ανακοινώσεις | Leave a comment

Γιορτή της Μητέρας 🌺

Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων
Τμήμα Εκπαιδευτικών Δράσεων και Εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης Γνώσης και Συναισθημάτων

Γιορτή της Μητέρας
«Η μάνα» του ποιητή Γεωργίου Μαρτινέλλη

Επιμέλεια – Αφήγηση
Εκπαιδευτικός Αρετή Λαγού

Music – Videos:
Beautiful Flowers ~ Planet Earth Amazing Nature Scenery
Greek Nursery Rhymes, Counia bella
Rain sound effects for editing, the queen of random
Sea-waves Sound effect
Robin Birds Singing and Chirping : Bird Sounds and Bird Song – Video Produced by Paul Dinning – Wildlife in Cornwall
Spectacular clouds in the sky Time-Lapse Animal nature
Relaxing Nature Sounds of the Ocean, Acerting art

Posted in Εκδηλώσεις, Νέα-Ανακοινώσεις | Leave a comment