Συνεργασία της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων με το Σύνδεσμο Θηλασμού Ελλάδας-La Leche League Greece.

Μια νέα συνεργασία αρχίζει αυτή τη φορά με το Σύνδεσμο Θηλασμού Ελλάδας-La Leche League Greece.
Η Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη, ως Δημόσια Βιβλιοθήκη, Φορέας του Υπουργείου Παιδείας, υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία σε όλες της μορφές της και ηλικίες, αναγνωρίζει την Κοινωνική της Ευθύνη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001), ενσωματώνοντας σε εθελοντική βάση κοινωνικούς προβληματισμούς στις δραστηριότητες της και στις επαφές της με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, προσφέροντας πρόσβαση σε γνώσεις και πληροφόρηση.

ΟΙ συναντήσεις γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί και υπεύθυνη είναι η κ. Ασπα Ματσανιώτη
Συμβούλου Θηλασμού της La Leche League Greece, Τμήμα Ιωαννίνων.

This entry was posted in Νέα-Ανακοινώσεις. Bookmark the permalink.