Μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού στη Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Η Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη ενημερώνεται συστηματικά σχετικά με τις εξελίξεις για το νέο κορωνοϊό COVID-19 στη χώρα μας και σε παγκόσμιο επίπεδο και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για την υγεία των χρηστών και των εργαζομένων της.

Η μεγάλη επισκεψιμότητα για δανεισμό και άλλες βιβλιοθηκονομικές εργασίες και η πληρότητα των θέσεων στο Αναγνωστήριο της Ζωσιμαίας, σε συνδυασμό της θεσμοθετημένης υποχρέωσης να εξασφαλίζεται και η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, και με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση της περαιτέρω διάδοσης του κορωνοϊού στους εργασιακούς χώρους, βάση και της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ..16838/10-03-2020 (ΦΕΚ 783/10-03-2020, τευχ. Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης και  της Απόφασης του Εφορευτικού Συμβουλίου (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/11-03-2020 Θέμα 1ο) οδηγούν στην αναστολή της λειτουργίας του Αναγνωστηρίου μας και των βιβλιοθηκονομικών συναλλαγών που απαιτούν φυσική παρουσία, από σήμερα 11/03/2020 έως και 24/03/2020.

Οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες, οι ερευνητικές δραστηριότητες και λοιπές (ανανεώσεις, κρατήσεις, αναζητήσεις κλπ.) εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά.

This entry was posted in Νέα-Ανακοινώσεις. Bookmark the permalink.