Επαναλειτουργία δανεισμού στη Βιβλιοθήκη

Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

 Επαναλειτουργία δανεισμού στη Βιβλιοθήκη

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης, βάσει της με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00», επαναπροσδιορίζεται η λειτουργία του δανεισμού της Ζωσιμαίας από 24 Μαΐου 2021  έως και τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021, ως εξής

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά μόνον στο πρωινό της ωράριο  της (πλην Σαββάτου).

  1. Κατά την είσοδο στο χώρο της Ζωσιμαίας επιβάλλεται η απολύμανση των χεριών, με αντισηπτικό υγρό που διαθέτουμε στις εισόδους.
  2. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής στο χώρο (ΦΕΚ 3131 β’/28-07-2020).
  3. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνδιαλλαγής απαιτείται η τήρηση της απόστασης του 1,5 μέτρου.
  4. Η έκδοση νέας κάρτας Μέλους θα πραγματοποιείται με αποστολή email στο zosimaialib@sch.gr όπου θα επισυνάπτεται η Αίτηση και αντίγραφο του Δελτίου Α.Τ. του αιτούντος, για λόγους ταυτοποίησης και με κάθε δέσμευση τήρησης του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το έντυπο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Ζωσιμαίας (http://zosimaialib.sch.gr/?page_id=343&lang=el). Η παραλαβή της νέας κάρτας απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος σε ημέρα και ώρα που καθορίζεται από τη Βιβλιοθήκη.
  5. Ο δανεισμός των βιβλίων γίνεται με προκράτηση στο email zosimaialib@sch.gr και κατόπιν αναζήτησης (από το Μέλος) στον κατάλογο της Ζωσιμαίας https://zosimaialib.openabekt.gr/.
  6. Επιστροφές δανεισμένων τεκμηρίων γίνονται στη θυρίδα επιστροφής βιβλίων, αριστερά της Κεντρικής Εισόδου.
  7. Η χρήση του Δημοσίου Κέντρου Πληροφόρησης δεν είναι προς το παρόν δυνατή.
  8. Δεν επιτρέπεται η περιήγηση στα ράφια. Η αναζήτηση και η ανάσυρση των τεκμηρίων πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνον από το αρμόδιο προσωπικό της βιβλιοθήκης.
  9. Δεν επιτρέπεται η ανάσυρση οποιουδήποτε τεκμηρίου από τα ράφια της Βιβλιοθήκης.
  10. Δεν επιτρέπεται η χρήση υλικού από τον έναν αναγνώστη στον άλλο πριν την παρέλευση του ασφαλούς χρόνου καραντίνας του υλικού (72 ώρες). Κάθε τεκμήριο που έρχεται σε επαφή με το κοινό παραμένει σε υποχρεωτική καραντίνα 72 ωρών.

 Τα μέτρα θα επανεξετάζονται αναλόγως με την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης.

Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

24/05/2021

This entry was posted in Νέα-Ανακοινώσεις. Bookmark the permalink.