Υπηρετούντες

Η στελέχωση του προσωπικού της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης  Ιωαννίνων καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 3149/10-06-2003, όπου περιγράφονται οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις.

Στη Βιβλιοθήκη, σύμφωνα με τον Ν. 3149/10-06-2003, και σε εφαρμογή του Ν. 4024/2011 οι οργανικές θέσεις που προβλέπονται και αυτές που είναι καλυμμένες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων
ΠΕ
Διοικητικού
1 1
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 1 1
ΤΕ Πληροφορικής 1
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 2 1
ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων 2 3 1
ΔΕ Οδηγών 2 1
ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας 1 1
ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων 1
Πρόσθετες θέσεις ως Ιστορική Βιβλιοθήκη
ΠΕ Φιλοσοφικών Σχολών ή Κλάδου ΠΕ Ιστορικών 1 1
ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων 1

 

Στη Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων εργάζονται σήμερα οι εξής:

Μόνιμο προσωπικό:

Βαΐα Οικονομίδου, Ιστορικός – Αρχαιολόγος Ph.D., Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Νικόλαος Ιωάννου, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων

Μπάφα Αικατερίνη, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Ευάγγελος Κασιούμης, ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων

Γεώργιος Λάιος, ΔΕ Οδηγών

Μαρία Τόλη, ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων

Παναγιώτα Χαλιαμούρδα, ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων

Μάρκου Φρειδερίκη, ΥΕ Προσωπικού  Καθαριότητας

Με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου:

Χρήστος Σφώρος, ΠΕ Διοικητικού (με δέσμευση μιας θέσεως ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων)

Αποσπασμένο προσωπικό:

Αρετή Λαγού, ΠΕ60 Νηπιαγωγών (Απόφαση ΥΠΑΙΘ 83585/Γ4/01-07-2020).

Μούσιου Πολυξένη, ΠΕ70 Δασκάλων (Απόφαση ΥΠΑΙΘ 83585/Γ4/01-07-2020).