Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 2010-2015: η εμπειρία της Ζωσιμαίας

Παρουσιάστηκε στην απολογιστική εκδήλωση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 2010-2015, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015, ώρα 18:00 στον Πολιτιστικό Πολυχώρο «Δ. Χατζής», στα Ιωάννινα και διοργανώθηκε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου και ο σχεδιασμός του Ιδρύματος για την περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση της πρακτικής άσκησης ως σημαντικής εκπαιδευτικής δράσης, ενώ προσκεκλημένοι εκπρόσωποι φορέων υποδοχής φοιτητών παρουσίασαν την εμπειρία τους από τη συνεργασία με τους φοιτητές Πρακτικής Άσκησης και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.