Εφορευτικό Συμβούλιο

Η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων διοικείται από το Εφορευτικό Συμβούλιο και το Διευθυντή. Το Ε.Σ. είναι πενταμελές και αποτελείται από άτομα που προέρχονται από το χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, της επιστήμης ή της παραγωγής. Ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία των μελών είναι τριετής. (Ν. 3149 ΦΕΚ 141/τ.Α/10-6-2003). Με την 94473/Γ4/11-06-2019 Απόφαση του ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ 387 ΥΟΔΔ/18-06-2019, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, συγκροτήθηκε το Εφορευτικό Συμβούλιο της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων από τα παρακάτω μέλη:

Τακτικά Μέλη

+ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων Μάξιμος, Πρόεδρος.
Βακαλοπούλου Αλεξάνδρα, Ελεύθερη Επαγγελματίας, Αντιπρόεδρος.
Τριανταφύλλου Χαρίκλεια, Εκπαιδευτικός – Φιλόλογος, Μέλος
Γκλίναβος Νικόλαος, Ιατρός, Μέλος
Βλάχος Κων/νος, Εκπαιδευτικός – Φιλόλογος, Πρόεδρος του Ιδρύματος Μελετών Ιονίου και Αδριατικού Χώρου, Διδάσκαλος του Γένους, Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη

Αρχιμανδρίτης Ανδρέου Θωμάς, Πρωτοσύγκελος Ι.Μ. Ιωαννίνων, αναπληρωματικός του Προέδρου
Κάκκαβου Μαρία, Δικηγόρος
Πλατής Κωνσταντίνος, Διευθυντής Μηχανοργάνωσης και Δικτύων
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μπράχου Ειρήνη, Πληροφορικός – Υπάλληλος ΕΟΠΥΥ.
Βράνος Νικόλαος, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Φιλολογίας

Do You Belong To A List Building Program Do you belong to list building program? If therefore I’ve got a question for you. Who are you really building michael kors handbags the list for? Are you building it for yourself or a program owner? The solution to these queries are easy, you’re building a list primarily for the program owner. Yes, individuals who you bring into the program are below you and you’ll be allowed to michael kors outlet e mail them each day but that is very rare. Normally, you’ll only e mail to cheap replica michael kors your portion of the list every three days, five days, or seven days. Whereas on the opposite hand the Michael Kors Handbags program owner will e mail to your list at any time and even many times a day. Most of those list cheap michael kors building programs have a free and a pro membership. You can upgrade to the pro membership, for a monthly fee, and increase the number michael kors handbags of times that you are ready to mail to your list. However terribly few allow you to cheap michael kors mail to your list daily. Thus you see through your efforts you’re really building a listing for the program owner. How abundant is types of ethnic and cultural fashions to be discovered. The internet makes it easier to connect with other designers’ worldwide. This has allowed other ethnic fashion designers to enter the main stream fashion industry and compete for recognition throughout the world. You would be surprised at finding out how much talent and creative ethnic fashion designers there is. Some of ethnic fashion designers have managed to combine top fashion with cultural and ethnical fashion. Also, Michael Kors handbags outlet depending on what country you are in or from will dictate the type of fashion for that cheap Michael Kors handbags region. But all over the world every culture has a part that holds onto the trendsetter styles, luxury Michael Kors outlet styles, and the haute couture as well as pop culture, hip hop and urban styles. We must remember that there are many ethnic fashion designers around the world well known in their own countries. This makes them great candidates for Ethnic Beauty fashion profiles. This will allow you the reader and visitors to become more aware of the real ethnic fashions Articles Connexes?