Πίνακας αρμοδιοτήτων

Αρμοδιότητα  Υπεύθυνος Τηλέφωνο
Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Βαΐα Οικονομίδου
ΠΕ Ιστορικών

26510-25591
Γραμματέας Εφορευτικού Συμβουλίου-Πρακτικά Ε.Σ.-Άδειες προσωπικού Χρήστος Σφώρος
 26510-
83446
Οικονομικά  (Προϋπολογισμός, Τροποποιήσεις, Απολογισμός, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Χρηματικά εντάλματα, Υποβολή οικονομικών στοιχείων, Πίνακες παρακολούθησης δεσμεύσεων, Π11) Χρήστος Σφώρος

Αικατερίνη Μπάφα

 26510-72863
 Μισθοδοσία- ΕΑΠ-Δ24 Χρήστος Σφώρος

Αικατερίνη Μπάφα
26510-72863
Πρωτόκολλο-Διεκπεραίωση-Αρχειοθέτηση-Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Χρήστος Σφώρος 26510-83446
Πρόγραμμα Δι@ύγεια
Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ)
Βαΐα Οικονομίδου

Χρήστος Σφώρος

Νικόλαος Ιωάννου

Αικατερίνη Μπάφα

26510-72863
Πρακτική άσκηση φοιτητών Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι.,
Διαχείριση Πλατφόρμας «ATLAS»
Βαΐα Οικονομίδου

Χρήστος Σφώρος

Νικόλαος Ιωάννου

26510-72863
Βιβλιοθηκονομικές εργασίες (Καταλογογράφηση-Ταξινόμηση) Νικόλαος Ιωάννου
26510-72863
Έκδοση καρτών μελών Βιβλιοθήκης
Αναζήτηση, Δανεισμός,  Ανανεώσεις, Κρατήσεις τεκμηρίων
Ταξιθέτηση επιστρεφόμενων τεκμηρίων
Φωτοτυπίες
Χρήστος Σφώρος

Νικόλαος Ιωάννου

Αικατερίνη Μπάφα

Ευάγγελος Κασιούμης

Γεώργιος Λάϊος

Φρειδερίκη Μάρκου

26510-72863
Η/Υ-Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης Νικόλαος Ιωάννου 26510-72863
Παλαιότυπα-Αναδρομική καταλογογράφηση-Διαχείριση, τεκμηρίωση αρχειακού υλικού.

Βαΐα Οικονομίδου

Χρήστος Σφώρος

Νικόλαος Ιωάννου

26510-72863
Ψηφιοποίηση Χρήστος Σφώρος

Νικόλαος Ιωάννου

Γεώργιος Λάϊος

26510-72863
Ευχαριστήρια δωρεάς τεκμηρίων-Κατά Νόμο Προσφορά Αικατερίνη Μπάφα 26510-72863
Κινητή Βιβλιοθήκη-Δρομολόγια-Συντήρηση Γεώργος Λάΐος 26510-72863
Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Δράσεις-Εκδηλώσεις Βαΐα Οικονομίδου

Χρήστος Σφώρος

26510-72863
ΦΕΚ Ευάγγελος Κασιούμης 26510-72863
Τοπικός τύπος Ευάγγελος Κασιούμης

Φρειδερίκη Μάρκου

26510-72863
Αλληλογραφία Κασιούμης Ευάγγελος

Φρειδερίκη Μάρκου

26510-72863
Παρακολούθηση προμηθειών & ελλείψεων Φρειδερίκη Μάρκου 26510-83446
Συντήρηση κτηρίου και εξοπλισμού Χρήστος Σφώρος

Ευάγγελος Κασιούμης

Γεώργιος Λάϊος

 26510-72863
Καθαριότητα κτηρίου Φρειδερίκη Μάρκου 26510-72863

 

a panel of judges who can appreciate the computer evidence. We have evidence michael kors handbags of actual innocence, and that’s what we’re Cheap Michael Kors outlet going to say.»Both the defense and the michael kors handbags prosecution agree that electronic evidence was altered. They disagree, however, on how much evidence was changed, and, crucially, whether such a discovery matters after Benedict formally agreed to a plea bargain last year.Courts are still grappling with how to deal with evidence found Michael Kors on michael kors handbags computer systems, which has become increasingly important over the last decade. Electronic evidence is far more Michael Kors malleable than physical evidence. Erasing michael kors handbags a date on a piece of paper and replacing it with a different one will leave a residue, yet most operating systems will allow a date to change on a computer file without recording the change.The Justice Department started thinking through the problem of computer evidence in the early 1990s. Its «1994 Guidelines for Searching and Seizing Computers» call for a «controlled environment» when examining
many of its customers. «PayPal is the ‘gorilla’ in the online payment market, as eBay is the ‘gorilla’ in the online auction market,» Merrill Lynch analyst Justin Baldauf said in a research note. eBay bought cheap Michael Kors handbags Billpoint in May 1999 but did not fully michael kors handbags launch the service until spring 2000. Despite heavy promotion, Billpoint has struggled to win market share from PayPal. According to PayPal, it handles payment for one in four winning auctions on eBay. Given that eBay is hoping to boost the use of electronic payments for auctions, analysts said it was easier to buy its rival than to beat it. eBay said it is hoping to increase the number of electronic payments made via eBay. The bulk of transactions on eBay are still conducted via check or money order. eBay CEO Meg Whitman said the PayPal acquisition will help both customers and the company’s bottom line by speeding up the payment process. Buyers and sellers complete transactions days faster using electronic payments, Whitman said. Whitman, michael kors outlet speaking on a conference
Articles Connexes?