Πίνακας αρμοδιοτήτων

 ΖΩΣΙΜΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

 

Αρμοδιότητα

 

Ονοματεπώνυμο

 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης (όλες οι υπηρεσίες)

 

 

Βαΐα Οικονομίδου

ΠΕ Ιστορικών

2651 0 25591

 

Γραμματέας Εφορευτικού Συμβουλίου

-Πρωτόκολλο-Αρχειοθέτηση-Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

– Πρόγραμμα Δι@ύγεια Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ)

– Άδειες προσωπικού

-Μισθοδοσία

-Οικονομική διαχείριση ΠΔΕ

-ΙΚΑ, ΕΡΓΑΝΗ κλπ.

– Ψηφιοποίηση

-Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

-Σπάνιες συλλογές & αρχειακό υλικό

– Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων & Δράσεων

 

 

Χρήστος Σφώρος

ΠΕ Διοικητικού

2651 0 72863

 

 

-Οικονομική διαχείριση Τακτικού Προϋπολογισμού

-Στοιχεία Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

– Μισθοδοσία- ΕΑΠ-Δ24

– Πρόγραμμα Δι@ύγεια Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ)

-Συντονίστρια προμηθειών & εργασιών συντήρησης κτηρίου και εξοπλισμού

Αικατερίνη Μπάφα

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

2651 0 72863

 

 

-Βιβλιοθηκονομικές εργασίες

-Αγορά βιβλίων (καταστάσεις/βιβλιοπωλεία)

– Εξυπηρέτηση χρηστών & κοινού

– Πρακτική άσκηση φοιτητών

-Πρόγραμμα Δι@ύγεια Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ)

-Η/Υ-Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης

-Ψηφιοποίηση

 

Νικόλαος Ιωάννου

ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας

2651 0 83446

 

-Βιβλιοθηκονομικές εργασίες (έκδοση καρτών μελών, αναζήτηση, δανεισμός,  ανανεώσεις, κρατήσεις τεκμηρίων, ταξιθέτηση επιστρεφόμενων τεκμηρίων)

-Φωτοτυπίες-φωτοτυπικό μηχάνημα (αναλώσιμα και κάρτες)

-Εξυπηρέτηση χρηστών & κοινού

-Τακτοποίηση ημερήσιου τύπου

-Συντήρηση κτηρίου και εξοπλισμού (ηλεκτρολογικά)

Ευάγγελος Κασιούμης

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

2651 0 72863

– Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

-Πρωτόκολλο-Αρχειοθέτηση

– Βιβλιοθηκονομικές εργασίες (επικουρικά)

-Υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων & δράσεων

-Υποστήριξη δράσεων & ενεργειών του ιστορικού Τμήματος της Ζωσιμαίας

Παναγιώτα Χαλιαμούρδα

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

2651 0 72863

-Βιβλιοθηκονομικές εργασίες (έκδοση καρτών μελών, αναζήτηση, δανεισμός,  ανανεώσεις, κρατήσεις τεκμηρίων, ταξιθέτηση επιστρεφόμενων τεκμηρίων, νέες προσκτήσεις)

-Εξυπηρέτηση χρηστών & κοινού

-Καταλογογράφηση και αναδρομική καταλογογράφηση

-Διαχείριση δωρεών

 

Μαρία Τόλη

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

2651 0 72863

– Κινητή Βιβλιοθήκη

-Δρομολόγια-Συντήρηση βιβλιοαυτοκινήτου

-Βιβλιοθηκονομικές εργασίες (έκδοση καρτών μελών, αναζήτηση, δανεισμός,  ανανεώσεις, κρατήσεις τεκμηρίων, ταξιθέτηση επιστρεφόμενων τεκμηρίων)

-Εξυπηρέτηση χρηστών & κοινού

-Φωτοτυπίες

-Συντήρηση κτηρίου και εξοπλισμού

 

Γεώργος Λάϊος

ΔΕ Οδηγών

2651 0 83446

 

 

 

-Καθαριότητα κτηρίου

– Παρακολούθηση προμηθειών & ελλείψεων

-Τοπικός τύπος

– Ταχυδρομείο και λοιπές υπηρεσίες

– Βιβλιοθηκονομικές εργασίες (επικουρικά)

 

Φρειδερίκη Μάρκου

ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας

2651 0 72863

 

 

a panel of judges who can appreciate the computer evidence. We have evidence michael kors handbags of actual innocence, and that’s what we’re Cheap Michael Kors outlet going to say.»Both the defense and the michael kors handbags prosecution agree that electronic evidence was altered. They disagree, however, on how much evidence was changed, and, crucially, whether such a discovery matters after Benedict formally agreed to a plea bargain last year.Courts are still grappling with how to deal with evidence found Michael Kors on michael kors handbags computer systems, which has become increasingly important over the last decade. Electronic evidence is far more Michael Kors malleable than physical evidence. Erasing michael kors handbags a date on a piece of paper and replacing it with a different one will leave a residue, yet most operating systems will allow a date to change on a computer file without recording the change.The Justice Department started thinking through the problem of computer evidence in the early 1990s. Its «1994 Guidelines for Searching and Seizing Computers» call for a «controlled environment» when examining
many of its customers. «PayPal is the ‘gorilla’ in the online payment market, as eBay is the ‘gorilla’ in the online auction market,» Merrill Lynch analyst Justin Baldauf said in a research note. eBay bought cheap Michael Kors handbags Billpoint in May 1999 but did not fully michael kors handbags launch the service until spring 2000. Despite heavy promotion, Billpoint has struggled to win market share from PayPal. According to PayPal, it handles payment for one in four winning auctions on eBay. Given that eBay is hoping to boost the use of electronic payments for auctions, analysts said it was easier to buy its rival than to beat it. eBay said it is hoping to increase the number of electronic payments made via eBay. The bulk of transactions on eBay are still conducted via check or money order. eBay CEO Meg Whitman said the PayPal acquisition will help both customers and the company’s bottom line by speeding up the payment process. Buyers and sellers complete transactions days faster using electronic payments, Whitman said. Whitman, michael kors outlet speaking on a conference
Articles Connexes?