Ιστορικό – Αποστολή

Σύντομο Ιστορικό
Η ίδρυση της Βιβλιοθήκης μετρά περισσότερα από 190 χρόνια. Το 1828, με την ίδρυση της Ζωσιμαίας Σχολής, από τους αδερφούς Ζωσιμάδες, ιδρύεται, παράλληλα, και Βιβλιοθήκη εντός της Σχολής. Η Βιβλιοθήκη αυτή αποσπάστηκε το 1938 από τη Ζωσιμαία Σχολή και συνενώθηκε με τη Βιβλιοθήκη της Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος. Με τον Αναγκαστικό Νόμο 1161/1938  μετατράπηκε σε ανεξάρτητη Βιβλιοθήκη υπό την επωνυμία «Ζωσιμαία Εν Ηπείρω Βιβλιοθήκη». Το 1940, με την  έναρξη του Β’ Παγκοσμίου πολέμου,  ανέστειλε της λειτουργίας της και επαναλειτούργησε το 1959. Το 1987 με  Υπουργική Aπόφαση εντάχθηκε στις διατάξεις του Ν. 1362/49 ως «Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων» και μεταστεγάστηκε στο κτήριο στο οποίο λειτουργεί έως και σήμερα. Από το 2004, με Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργείου,  προστέθηκε στην επωνυμία της και ο χαρακτηρισμός «Ιστορική».
Αποστολή & Στόχοι
Η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων αποτελεί κέντρο επικοινωνίας – πληροφόρησης και παρέχει ποικίλες υπηρεσίες μέσω των αντίστοιχων τμημάτων της. Ανταποκρίνεται σε πληροφοριακές, ενημερωτικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανάγκες του κοινού της. Διατηρεί αρχειακό υλικό (εφημερίδες, περιοδικά κλπ.) τοπικού χαρακτήρα και περιλαμβάνει στη συλλογή της τεκμήρια που έχουν δημοσιευτεί και αφορούν στην ιστορία του τόπου, με στόχο την κάλυψη πληροφοριακών αναγκών σε τοπικά θέματα. Στοχεύει στην προώθηση της ανάγνωσης, στη διαχείριση της γνώσης, στη διαφύλαξη, ανάδειξη και προβολή της τοπικής πολιτισμικής παράδοσης, στη στήριξη της εκπαιδευτικής πράξης, εφαρμόζοντας την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην εξυπηρέτηση χρηστών με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί/υλοποιούνται, ως Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:
– «Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες»  (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και  Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» του 2ου ΚΠΣ ).
– «Ολοκλήρωση των Έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης» του 3ου ΚΠΣ ).
– «Δημιουργία Δημοσίων Κέντρων Πληροφόρησης» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», ΜΕΤΡΟ 1.1 «Εξοπλισμός και δικτύωση σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης» του 3ου ΚΠΣ ).
– «Προμήθεια Υπολογιστικού και Ειδικού Εξοπλισμού για ΑμΕΑ σε Δημόσιες Βιβλιοθήκες», (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Έργο «Προμήθεια Υπολογιστικού και Ειδικού Εξοπλισμού για :1. Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και ΚΔΑΥ 2. Ενίσχυση μαθητών ΑμΕα 3. Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες» του 3ου ΚΠΣ ).
 Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013).
– Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013).
– «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους» ( ΟΑΕΔ ).
– «Ψηφιοποίηση Υλικού Δημοσίων Βιβλιοθηκών (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Πράξη «Ψηφιοποίηση Υλικού Δημοσίων Βιβλιοθηκών», Κατηγορία Πράξεων 1: «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Λογισμικό», Υποκατηγορία Πράξεων 4: «Ψηφιοποίηση Υλικού Δημοσίων Βιβλιοθηκών», ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» ).
Disappointing Shares Could Mount a Turnaround NEW YORK (TheStreet) In the last year, Michael Kors (KORS ) shareholders have seen nothing but disappointments and lower share prices. The stock is down 35%, but I think the shares can mount a turnaround. I expect KORS to report a michael kors outlet solid fourth quarter on Wednesday morning. If I’m right, the stock could return to $80 by the end of this year. Analysts are expecting the company to report $1.09 billion in revenue and $0.91 per share. Several handbag surveys that I’ve seen indicate Michael Kors Handbags those estimates are low. In handbags, an important category, KORS seems to be taking market share from Coach (COH ). If you recall, Coach fell 6.3% in late April after disappointing revenue results (down 15%) and poor same cheap Michael Kors handbags store sales. Merrill Lynch and Goldman Sachs each regularly poll a large selection of cheap Michael Kors handbags women between the ages of 18 and 65 who plan on buying a handbag within the next 12 months. According to both surveys, women Michael Kors handbags cheap are more interested in buying new handbags from cheap Michael Kors handbags outlet Michael Kors than Don’t Forget These Web Hosting Tips A vacation literally means vacating your schedule and taking some time off. But with today’s hyper connected world, even when you are on vacation, you are not necessarily on vacation. You maybe paranoid about work email or may cheap Michael Kors handbags be constantly bothered by coworkers or clients or may even be asked to complete some office work when on holiday. This article discusses some important tips which you should keep in mind when going on vacation. Email Auto Responders This is something which almost everyone does. But many people forget to set an auto responder michael kors handbags with proper information. The auto response email should cheap Michael Kors handbags outlet be brief, precise and simple to understand, providing alternate contact information or availability dates. Many people, due to the vacation anxiety forget to set up an auto responder and are troubled by anxious email senders about why they Michael Kors handbags cheap haven’t responded to their mails. Sometimes you need to intelligently segregate mail to ensure that you continue to receive the important ones Articles Connexes?