Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Με την υπ’ αριθμ. 5406/03-04-2008 Υ.Α. κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του Έργου «Ψηφιοποίηση Υλικού Δημοσίων Βιβλιοθηκών». Το Έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας «Παιδεία και Πολιτισμός» και υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογών (ΕΥΕ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων.

Το αντικείμενο του Έργου είναι η ψηφιοποίηση έντυπου υλικού (βιβλίων, περιοδικών εκδόσεων, χειρογράφων, χαρτών κλπ.) των Δημοσιών Βιβλιοθηκών και η ελεύθερη διάθεσή των ψηφιακών τεκμηρίων στο Διαδίκτυο. Στο συγκεκριμένο Εργο έχουν ενταχθεί 46 Δημόσιες Βιβλιοθήκες του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, μεταξύ των οποίων και η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων.

Η Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη διαθέτει μια από τις πιο πλούσιες συλλογές της χώρας σε παλαιότυπα και σπάνια τεκμήρια. Από τις 3.000.000 σελίδες που αρχικώς είχαν επιλεγεί από όλες τις συλλογές της βιβλιοθήκες, τελικώς ψηφιοποιήθηκαν κατά προτεραιότητα 1.916.649 σελίδες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 4.278 βιβλία, 255 περιοδικά δημοσιεύματα και 2 χάρτες, με παλαιότερο το βιβλίο του Στέφανου Βυζάντιου Περί Πόλεων (De Urdibus), έκδοση Βενετίας από τον Αλδο Μανούτιο, 1η έκδοση και σπανιότατη καθόσον δε φέρει την άγκυρα του Αλδου. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού αυτού είναι ήδη καταλογογραφημένο, ενώ συνεχίζεται η αναδρομική καταλογογράφηση.

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη έχει ως στόχο την προβολή του ελληνικού πολιτισμού μέσω της πνευματικής παραγωγής , τη διάχυση της γνώσης μέσω των νέων τεχνολογιών και τη διευκόλυνση της έρευνας ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η προστασία των φυσικών τεκμηρίων, ώστε οι θησαυροί αυτοί την πολιτιστικής μας κληρονομιάς να απομείνουν κτήμα ες αεί στις μελλοντικές γενεές.

http://publiclibs.ypepth.gr

El Nino likely late this year There’s a 75 percent chance that an El Michael Kors from china Nino will develop late this year, Replica Michael Kors Handbags improving the prospects that Southern California will pull out of a deep drought, scientists say in a paper published Monday in the Proceedings of the National Academy of Sciences.The forecast was made by an international team of scientists who said they’ve developed a model that enables them to make such a prediction Michael Kors handbags about one year in advance, rather than the 5 to 6 months that is common for spotting cheap michael kors an El Nino, a natural periodic climate change that can strengthen Pacific storms.The team, led Michael Kors from China by researchers at the University of Giessen in Germany, also say the algorithm enabled them to correctly predict that an El Nino would not occur in 2012 and 2013.An El Nino can develop when westbound winds in the Pacific slacken at and near the equator, allowing unusually cheap michael kors warm water to flow east, where it triggers atmospheric changes that can increase the strength and frequency of the winter storms that flow into Southern
of the country’s most exciting and talented young designers and I am really looking forward to wearing one of her designs I only hope I can do it justice!» Judy michael kors handbags Clark said: «I am thrilled that the Deputy First Minister will be wearing one of my jackets tomorrow and Michael Kors I’m delighted to be involved in showcasing Scottish design and fabrics on a day when the world’s media will be firmly focused on what’s happening here in Scotland.» Notes to editors Scottish Michael Kors Handbags Womenswear designer of the cheap Michael Kors Year Judy R Clark is famed for her exquisite hand tailored womenswear designs comprising of Harris Tweeds, Scottish lace and antique fabrics. Her work has travelled the globe showcasing in Japan, Italy, Russia, London, New York, Chicago and numerous platforms around the UK. The designer has created installations, exhibitions and bespoke ranges for several companies resulting in a series of prestigious accolades for her innovative and creative approach to fashion design. Previously working for the late Alexander McQueen,
Articles Connexes?