Ανοιχτές Προσκλήσεις για Υποβολή Προσφορών

Η Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων κάνει γνωστό ότι
προχωρά σε δύο (2) Ανοιχτές Προσκλήσεις για υποβολή προσφορών, για τη συντήρηση
του Ανελκυστήρα της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης για το έτος 2018 και για τη συντήρηση του
συστήματος Ασφαλείας και Πυρανίχνευσης για το έτος 2018, με καταληκτική ημερομηνία
την 12η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12:00.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2651 0 72863

This entry was posted in Νέα-Ανακοινώσεις. Bookmark the permalink.